Til midlertidig reference i sagen om Enkefru Plums Støttefond kan nedenfor læses mere:

Oversigt over udfald af klagesager vedr. EPS og CH.
klik her

Civilstyrelsens skrivelser af 21. december 2010
klik her

Artikel af 23. maj 2010 af advokat Christian Harlang
klik her

Prof., dr.jur. Karsten Revsbechs responsum af 4 juni 2010.
klik her

Artikel af 26. maj 2010 af professor Christen Sørensen
klik her

Artikel af 12. april 2010 i Information
klik her

7 debatindlæg i Information (fra 22. marts til 21. april 2010)
klik her

Prof., dr. jur. Karsten Revsbechs responsum af 17. februar 2010
klik her

Advokatrådets brev af 15. december 2009 og Advokatrådets formands brev af 30. december 2009
klik her

Mail af 22. december 2009 til Berlingske Tidende
klik her

Mail af 22. december 2009 til Drude Dahlerup, Trine Pertou Mach, m.fl.
klik her

Pressemeddelelse af 20. august 2009
klik her

Pressemeddelelse af 18. august 2009
klik her

Artikel af august 2009 af professor Christen Sørensen
klik her

Artikel af Kjeld Arnth Jørgensen
klik her