Injuriesag vedr. Enkefru Plums Støttefond fortsætter ved Østre Landsret

De 4 tidligere bestyrelsesmedlemmer i Enkefru Plums Støttefond, Ole Donbæk Jensen, Trine Pertou Mach, Drude Dahlerup og Birgitte Rahbek, har som forsvar for injurierende beskyldninger mod advokat Christian Harlang, i Københavns Byret fralagt sig ansvaret for de udtalelser, som deres advokat, Knud Foldschack, på deres vegne har fremsat.

Københavns Byret har, jf. de vedhæftede præmisser i dom af 28. februar 2012, accepteret dette og med den begrundelse – alene – frifundet.

Byretten har således derved ikke taget stilling til usandhederne som sådan, hvilket nu indbringes for Østre Landsret.

Præmisserne i første instans