Henvendelse af 11. maj 2012 til regeringen og Folketinget om undersøgelseskommissionen vedr. krigene i Afghanistan og Irak.2014-11-24T07:51:13+00:00

Advokat Christian Harlangs henvendelse af 11. maj 2012 til regeringen og Folketinget om undersøgelseskommissionen vedr. krigene i Afghanistan og Irak.

Informations artikel af 16. maj 2012.