Det Juridiske Fakultetet på Københavns Universitet 3. februar 2016

Advokat Christian Harlang og advokat Christian F. Jensen var onsdag d. 3. februar 2016 af den nystiftede Studenterforening for Menneskerettigheder v/ Det Juridiske Fakultetet på Københavns Universitet i Festsalen på Frue Plads inviteret til at tale om det hidtidige forløb af erstatningssagen for de 23 irakiske torturofre. Sagen har nu (februar 2016) verseret ved de danske domstole i 4 år og 4 måneder (siden oktober 2011). Sagens retsdokumenter mv. ses på www.iraktortursager.dk

billede-1-CH

billede-2-CFJ

billede-3-salen

– – –

Procesbevillingsnævnet giver tilladelse til, at 23 irakiske torturofre kan indbringe Østre Landsrets afgørelser af 23. december 2013 for Højesteret.

Advokat Christian Harlang har påpeget alvorlige faktuelle og juridiske fejl ved Advokatnævnets kendelse af 30. april 2014, som han derfor har begæret genoptaget.