Osmund Hansen-legatet på 200.000 kr. tildelt billedkunstneren Allan Otte.


Organisation for World Peace (OWP) hædrer Christian Harlang for hans enestående indsats med at fremme menneskerettigheder.


Inden for det seneste år har advokat Christian Harlang for forskellige klienter fået medhold i Højesteret i 3 principielle sager, som er optrykt i Ugeskrift for Retsvæsen.


Christian Harlang oplægsholder ved Retssikkerhedsfondens konference på Christiansborg onsdag d. 31. oktober 2012: ”Med staten som modpart”.


Henvendelse af 11. maj 2012 til regeringen og Folketinget om undersøgelseskommissionen vedr. krigene i Afghanistan og Irak.


Christian Harlang gæstetaler ved Washington-konference om torturbekæmpelse.


Advokatfuldmægtig i firmaet siden 2008, cand.jur. Christian F. Jensen, har modtaget Justitsministeriets bestalling af 9. marts 2012 som advokat.


Kompensationer for krænkede statsløse palæstinensere.

Berlingske Tidendes kampagne august 2009 (Nyt pr. 30. november 2011) klik her

Kroniken 5. juni 2008 af Christian Harlang og Ole Espersen – Grundloven: Pynte- eller brugsgenstand?

Kronik Side 1 pdf-icon  Kronik Side 2 pdf-icon

Uddrag af responsum til Storkøbenhavns Taxinævn

Samtale med Christian Harlang i Codan Taxi Nyt


Om grundlovens regler om suverænitetsafgivelse og evt. afskaffelse af kronen ved indførelse af EURO:

Information 19. september 2000

Responsum af 18. september 2000