Hvis man er så uheldig at blive sigtet af politiet i en straffesag, har det stor betydning at få professionel bistand.

Det kan være afgørende, at det er en advokat, der både er ekspert i straffeloven og i straffeproces.

Stor indsigt er vigtig, så der kan siges stop, når politi og anklagemyndighed går for vidt.

Kun med en advokat, der er dygtigere end politiet i strafferet og i straffeproces, er du sikker på, at dine rettigheder bliver respekteret.

Ekspertise i strafferet og straffeproces er imidlertid ikke nok til at sikre mest gunstige behandling, hvis man er kommet i klemme.

Det er også vigtigt, at advokaten kan reglerne for politiets arbejde og reglerne for straffuldbyrdelse. Ikke mindst i forbindelse med straffuldbyrdelsen kan der være store forskelle i, hvordan de dømte bliver behandlet.

Vi har et indgående kendskab til strafferetten, straffeprocessen, politiloven samt straffuldbyrdelsesloven.

Hvis du har været uheldig, så kontakt os og hør, hvad vi kan gøre for dig.