Inge Genefke og Bent Sørensens Antitortur Støttefond blev stiftet d. 28. oktober 2002.

Fonden er stiftet af det dansk-internationale ægtepar Jette og Alan Parker, Oak Foundation, der gennem en årrække har støttet Inge Genefke og Rehabiliterings- og Forskningscenter mod Torturofre, RCT og andre menneskerettighedsprojekter på kloden.

Fondens formålsbestemmelse lyder ifølge fundatsen § 4 således:

“Fonden er almennyttig og dens formål er at støtte arbejdet mod tortur, navnlig således:

  1. Hvert andet år uddeles en Inge Genefke Award på 10.000,- US dollars til en person, der har udført særligt påskønnelsesværdigt arbejde mod tortur.
  2. Støtte til rejser i forbindelse med arbejdet mod tortur.”

Fondens bestyrelse er af stifterne ifølge fundatsen § 8 sammensat som følgende:

  1. Jette Parker, Geneve.
  2. Dr.med.h.c. Inge Genefke, stifter af RCT og IRCT.
  3. Professor dr.med. Bent Sørensen, tidligere formand for RCT og tidligere medlem af CAT og CPT.
  4. Overlæge, dr.med. Henrik Marcussen, redaktør af bladet ”Torture”.
  5. Advokat Christian Harlang.