ET MAGTFULDT VÆSEN

Set med den almindelige borgers øjne er skattevæsenet den mest magtfulde myndighed her i landet. Politikerne forventer, at SKAT sørger for, at der er penge i Statskassen.

Derfor har politikerne udstyret SKAT med meget vidtgående magtbeføjelser.

SKAT har meget travlt. Medarbejderne i SKAT presses til at behandle mange store sagsmængder.

Der skal ikke bruges megen tid på hver sag. I mange tilfælde går det godt, men når det går galt, kan det udvikle sig til en katastrofe for den enkelte borger.

 

NÅR DET GÅR GALT

Selvfølgelig sker der fejl hos SKAT, men man har så travlt, at man slet ikke har ressourcer til at rette op, når det går galt.

Når fejlen er sket, kører SKAT ofte bare videre i samme spor, hvilket ofte gør skaderne endnu større.

 

BORGEN BLIVER TABEREN

Når SKAT begår fejl sætter systemet mange kræfter ind. Resultatet bliver ofte, at borgeren helt uretfærdigt bliver kvast af systemet.

 

NÅR DEN ER GAL MED SKAT

Når den er gal med SKAT, er det afgørende at ”kirurgen” ved, hvor ”der skal skæres”.

Der kræves ekspertise, således at der sættes ind på det helt rigtige sted.

 

30 ÅR I SKAT

Jeg har været ansat 30 år i skattevæsenet, heraf 22 år som kontorchef på helt centrale områder.

Som ekstern lektor i skatteret på Københavns Universitet i over 25 år har jeg et indgående kendskab til den skatteretlige lovjungle.

 

HAR DU PROBLEMER MED SKAT

Hvis du har problemer med Skat, så kom til os. Vi kender systemet indefra og kan lynhurtigt sætte ind med en proces på det rigtige sted.

 

OMKOSTNINGSGODTGØRELSE

På skatteområdet kan man få sine advokatomkostninger dækket efter en særlig ordning. Alt bliver dækket, hvis man får mere end 50%’s medhold. Hvis man ikke får medhold bliver kun halvdelen af alle udgifter dækket.

 

Kontakt os for at høre nærmere.