Principielle sager (verserende)

STATSLØSESAGEN:

Advokat Christian Harlang er af Østre Landsret beskikket som advokat for de 50 unge danske palæstinensere i deres civile erstatningssager mod de sagsøgte integrationsministeriet, nu justitsministeriet (sagsøgte 1) og fhv. integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (sagsøgte 2).

Sagerne er som følge af deres principielle karakter ved kendelse afsagt af Københavns Byret løftet til Østre Landsret som første instans, og de vedrører krav på tortgodtgørelse og erstatning for økonomisk tab som følge af, at sagsøgerne ulovligt i en årrække blev afskåret fra at modtage statsborgerskab, selvom de havde ret dertil.


 

23 TORTURSAGER FOR DE DANSKE DOMSTOLE

Irak-tortursagerne vedrører Danmarks ansvar for tortur overfor civile irakiske borgere under Irak-krigen.

Sagerne angår det danske militærs behandling under ’Operation Green Desert’ i november 2004 af sagsøgerne, der tilhører en lokal minoritet af sunni-muslimer. Under den danske operation blev sagsøgerne overleveret, efter en voldsom hårdhændet behandling, til irakisk politi, som på det tidspunkt var domineret af shiamuslimer, hvorefter de blev udsat for tortur og nedværdigende behandling i op til 70 dage.

Torturen og den nedværdigende behandling er i strid med Danmarks internationale forpligtelser, herunder FN’s torturkonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der ved dansk lov er gjort til bindende for danske myndigheder.

Advokat Christian Harlang anlagde i efteråret 2011 den første erstatningssag mod det danske Forsvarsministerium. Sagen føres på vegne af en person, der indtil sin tilbageholdelse og efterfølgende tortur havde boet hele sit liv i Basra i det sydlige Irak. Efterfølgende er øvrige 22 sager blevet anlagt, således at der pr. februar 2013 er i alt 23 domstolssager.

Som følge af sagernes principielle karakter har Københavns Byret på advokat Christian Harlangs begæring, jf. retsplejelovens § 226 henvist sagerne til Østre Landsret som 1. instans, hvorved Højesteret automatisk kan blive den afgørende instans for sagerne.

Læs retssagernes dokumenter og se Forsvarets hemmeligholdte optagelse her.