Ophavsretten er regler for beskyttelse, handel med og brug af kunst og underholdning i bred forstand. Reglerne omhandler både litteratur, musik, film, billedkunst, bygningskunst, fotografiske værker, EDB-programmer, skærmgrafik, databaser, kataloger, reklamer, varemærker, kort/tegninger af beskrivende art, møbler, og mere til.

Reglerne strækker sig fra spørgsmål om, hvorvidt noget er omfattet af regler om ophavsret, og i så fald i hvilket omfang

Eksempler:

Hvornår er noget beskyttet som et værk, og hvad kan ikke beskyttes?

Hvor meget må man ”låne” fra et andet værk?

Hvem har ophavsret til en film eller et EDB-program?

Hvor meget må brugerne kopiere til privat brug, og til hvilke medier?

Hvornår er der tale om offentlig fremførelse på en arbejdsplads, og har dette nogen betalingsmæssige konsekvenser?

til udformning af kontrakter om overdragelse af ophavsrettigheder,

Eksempler:

Hvad skal der stå i en aftale, for at dine ønsker bliver gennemført?

Er der rettigheder, man ikke kan give afkald på?

Hvilke medier gives der tilladelse til at bruge/kopiere værket i?

Skal der ske en fuldstændig eller delvis overdragelse?

Også ansatte, eksempelvis programmører, kan med fordel gøre sig deres ophavsretlige stilling bevidst, inden de underskriver en ansættelsesaftale.

og retslig beskyttelse af værkerne mod uberettiget udnyttelse (salg, kopiering, retsstridig anvendelse).

Økonomisk håndhævelse af ophavsrettigheder sker i dag efter to principper, vederlagsreglen (som ikke kræver bevis for tab – hvis det er bevist, at der er sket en krænkelse, vil der typisk ske en skønsmæssig tilkendelse af penge) og den almindelige erstatningsregel (her er det forudsat, at der skal føres reelt bevis for tab, men retspraksis er meget svævende). Der kan kræves udbetaling for begge poster i samme sag.

Derudover kan bl.a. stilles krav om destruktion, udlevering og tilbagekaldelse fra almindelig handel.

Advokatfirma Christian Harlang har erfaring med komplekse ophavsretlige problemstillinger, forvaltning af kunstnerrettigheder, ophavsretlige kontrakter (herunder IT-kontrakter), og naturligvis også retssagsbehandling i forbindelse med påståede krænkelser.

Særligt om fildeling på internettet besidder kontoret indgående viden og erfaring.