VALDEMAR FRÆNKEL OG MODER EMMY POLACK, FØDT BERENDTS MINDELEGAT

Valdemar Frænkel og moder Emmy Polack, f. Berendts Mindelegat uddeler legater, der skal anvendes til betaling af ophold på rekrea- tionshjem i op til 11 dage for personer, der på grund af psykiske, sociale, økonomiske eller andre personlige forhold har behov for rekreation. Ansøgerne må være selvhjulpne. Legatet betaler ikke transport til eller fra rekreationshjemmet og heller ikke til eventuel behandling.

 

Hent ansøgningsskema i pdf-format her.

 

Skriftlig henvendelse kan rettes til postadresse:

 

Valdemar Frænkel & moder Emily Polack, f. Berendts Mindelegat
v/ Bente Meyer
c/o Advokatfirma Christian Harlang
Nytorv 5, 1. sal
1450 København K

 

Frankeret svarkuvert bedes vedlagt.

 

Personlig henvendelse kan ske til ovennævnte adresse.

 

Ansøgningsskema skal være i hænde på ovennævnte adresse senest d. 31. Januar 2014.

 

Ansøgningsskemaer, der modtages efter denne dato kommer ikke i betragtning.

 

Ansøgere, der har fået tildelt legatportioner i perioden 2012 og 2013, kan ikke komme i betragtning, men kan fremsende en ny ansøgning 2 år efter at have fået en bevilling.

 

Relevante links:

www.lysglimt-gilleleje.dk

www.loegumskloster-refugium.dk

www.christiansminde.dk