Ifølge gældende regler har alle advokater pligt til at oplyse om følgende emner:
 
Advokaterne i Advokatfirma Christian Harlang er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet.
 
Der anvendes ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.
 
Der er tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i HDI Gerling Forsikring efter de af Advokatsamfundet fastsatte
regler, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.