Foreningen af førtidspensionister har nu igennem flere år samarbejdet med advokat Christian Harlang og hans medarbejdere. Samarbejdet har drejet sig om førtidspensionssager og erstatningssager.

 

 
 
Foreningen har ca. 500 medlemmer, og vi lægger stor vægt på at yde velkvalificeret juridisk rådgivning til vores medlemmer, hvilket Advokatfirma Christian Harlang har vist sig meget behjælpelig med, både for så vidt angår mindre sager og større principielle spørgsmål, som har været ført frem til behandling ved domstolene. I visse tilfælde er det lykkedes at etablere gunstige forligsmæssige løsninger for medlemmer, i andre tilfælde har det været nødvendigt at føre sagerne gennem flere instanser, også helt til Højesteret.

 

 
 
I januar måned 2001 afsagde Højesteret den ene af de to meget principielle domme, hvor de sociale myndigheders restriktive praksis blev underkendt. Under sagen lykkedes det Christian Harlang at få medhold i at også et kronisk smertesyndrom, der ikke havde manifesteret sig i direkte fysisk karakter, alligevel berettigede til mellemste førtidspension. Denne afgørelse er en stor sejr for førtidspensionsrettighederne.

 

 
 
I februar måned 2002 afholdt foreningen en konference, hvor vi havde fordel af at anvende bl.a. advokat Christian Harlang og socialrådgiver Hanne Reintoft i panelet. Hanne Reintoft fremkom med en udtalelse, som vi i foreningen både har glædet os over og moret os ganske meget over, nemlig den ”metode” som hun selv benytter når hun i forbindelse med sit arbejde støtte på vrangvillige socialforvaltninger.

 

 
 
Hun sagde:
”Når jeg så ringer op og spørger efter forvaltningschefen og siger til ham, om det virkelig skal være nødvendigt at anmode Christian Harlang om at føre sagen til Højesteret, får det typisk den virkning, at den pågældende person, der har fået afslag nu pludselig får sin ret igennem!”

 

 
 
Sociale rettigheder burde være sådanne som borgerne fik uden at det skulle være nødvendigt at engagere advokater og ulejlige domstolene, men desværre forholder det sig således, at de sociale myndigheder på mange leder og kanter er så restriktive, at man bevæger sig ud i noget ulovligt, og dette nødvendiggør, at der bl.a. er advokat, der kan tage affære.

 

 
 
Christian Harlang og hans medarbejdere er både effektive og kompetente og yder en stor indsats, selvom dette område både er meget arbejdskrævende og ringe aflønnet.

 

 
 
Vi ville godt ønske os, at der i Danmark var flere end de i alt 5-6 advokater, der virkelig både kan området og er i stand til effektivt at gennemføre sagerne.

 
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Anne-Marie Lien
 
Formand for Foreningen af Førtidspensionister