Grundloven beskytter retten til at oprette foreninger.

En stiftende generalforsamling forelægges et udkast til vedtægter, som af vedkommende initiativtager(e) bør være meget nøje gennemtænkt på forhånd, navnlig vedrørende følgende:

  • Formål
  • Bestyrelsens sammensætning og kompetence
  • Medlemmernes rettigheder
  • Regler om regnskabsaflæggelse
  • Regler om vedtægtsændringer, m.v.

Derudover er der også andre anliggender, som bør overvejes på forhånd.

Noget egentligt formelt registreringssystem findes som udgangspunkt ikke, men det anbefales af hensyn til etablering af bankkonto m.v. at tilmelde sig CVR (Det Centrale Virksomhedsregister).

Vi bistår gerne med den relevante rådgivning inden stiftelse og etablering, samt det herefter løbende behov for hjælp.

Vi har mangeårig erfaring med bistand til foreninger, også som dirigent under generalforsamlinger.

Vi påtager os også opgaver vedrørende foreningers almindelige administration.