Ekspropriation er et meget drastisk indgreb overfor borgerne.

Heldigvis er det begrænset, hvad der forekommer af ekspro-priationssager, men når det sker, kan det få meget vidtrækkende konsekvenser for den berørte.

Mange spørgsmål rejser sig:

  • Kan ekspropriationen undgås?
  • Er det overhovedet retmæssigt, at jeg udsættes for ekspropriation?
  • Kan ekspropriationen gøres mindre omfattende?
  • I hvilket omfang kan jeg bestemme tidspunktet for afståelsen?
  • Og noget af det vigtigste: Hvordan får jeg en tilfredsstillende erstatning?
  • Hvilke klagemuligheder har jeg?
  • Er jeg sikker på, at jeg bliver fritaget for beskatning?
  • Hvad er den skattemæssige virkning af, at en frivillig aftale træder i stedet for en ekspropriation?

Det er mange vanskelige problemstillinger, der kommer frem, når en ekspropriation kan komme på tale.

Problemerne er ofte så store, at det kræver en virkelig specialist.

Hvis du står overfor en ekspropriation, er du velkommen til at kontakte os for at høre, hvad vi kan gøre for dig.

En ekspropriation skal gå rigtigt for sig. Derfor bistår vi også gerne myndighederne, der står overfor at skulle gennemføre ekspropriation.

Kontakt os for at høre nærmere.