Christian Harlang deltog som oplægsholder d. 31. oktober 2012 i Retssikkerhedsfondens konference om uligheder mellem staten og borgerne i borgerens disfavør, når der skal føres retssager mod staten.

Oplægget tog udgangspunkt i hans og advokat Christian F. Jensens artikel ”’Fri Proces’ er
langt fra fri proces”, udgivet i Retssikkerhedsfondens artikelsamling fra oktober 2012
(se PDF-fil nedenfor, s. 40 til 58).

billede2 billede3 billede1