chr-harlang-solo

Christian Harlang, advokat (H)

Møderet for Højesteret, 1990.

Advokatbestalling og selvstændig virksomhed siden 1982.

Cand. jur. fra Københavns Universitet, 1979.

Født 1953.

Indehaver af Advokatfirma Christian Harlang.

 


 

Primære arbejdsområder

Rådgivning og retssagsførelse inden for:

 • Ansættelses- og arbejdsret
 • Arveret, herunder dødsbobehandling
 • Fondsret
 • Forfatningsret
 • Forvaltningsret
 • Menneskerettigheder og andre former for grundrettigheder
 • Selskabsret

Udførelsen af disse advokatopgaver finder sted dels for en mangeårig fast klientkreds og dels for nye klienter i enkeltsager.

Gennem mere end 20 år har advokat Christian Harlang udført et stort antal sager navnlig ved Landsretterne og Højesteret, samt i udlandet ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg og ved FN-organisationer i Geneve.

En betydelig del heraf er principielle sager om borgernes retsstilling overfor stat, kommuner, m.v.

Rådgivningen resulterer ofte i udarbejdelse af juridiske responsa m.v.

Administrative opgaver

 • Fonde, foreninger og selskaber samt forvaltning af kunstnerrettigheder m.v. for arvinger og andre.

Fremmede sprog

 • Engelsk
 • Fransk
 • Tysk

Særlige interesseområder og opgaver

 • Ekstern lærer og eksaminator ved Det Juridiske Fakultet v. Københavns Universitet 1979-1989.
 • Bestyrelsesmedlem og formand for aktie- selskaber, erhvervsdrivende og almennyttige fonde og foreninger m.v.
 • Forfatter til artikler i juridiske tidsskrifter m.v. og til fagbøger.
 • Medlem af DJØFs repræsentantskab.
 • Medlem af Danske Advokaters repræsentantskab.
 • Bestyrelsesmedlem for EUobserver Publishers (Foundation), Bruxelles.

Klik her for at læse engelsk curriculum vitae.

Klik her for at læse Wikipedia-artikel om Christian Harlang af d. 1. marts 2023.