Advokatfirmaet har mere end 30 års erfaring med sager indenfor det arveretlige og skifteretlige område, som navnlig angår følgende:

ARVENS FORDELING OG TESTAMENTER

Central er her, at advokatfirmaet kan give rådgivning om gældende arveretlige regler for arvens fordeling, hvis der ikke oprettes testamente.

I tilknytning hertil kan der rådgives om de muligheder, der er for, at en person (arvelader) kan træffe bestemmelser ved testamente, både for så vidt angår hvem der skal arve og evt. hvad der kan arves.

De nugældende regler giver relativt gode muligheder for nærmest at ”skræddersy” løsninger svarende til klientens behov.

Der skal i den forbindelse tages hensyn til gældende regler om den nu (siden 2008 begrænsede) tvangsarveret for tvangsarvinger.

Endvidere kan spørgsmål om betydning af hensidden i uskiftet bo, hvis det er tilfældet, spille ind.

DØDSBOSKIFTET. VARETAGELSE AF ARVINGERS INTERESSER.

Når en person afgår ved døden opstår der, ofte ganske hastende, behov for en hurtig og effektiv både rådgivning og repræsentation.

Advokatfirmaet har mere end 30 års erfaring med sådanne opgaver og har ført principielle sager herom ved domstolene.

En arvelader kan på forhånd bestemme, hvilken advokat man ønsker som bobestyrer. Advokatfirmaet har mere end 30 års erfaring med dette arbejde som bevillingssager, som eksekutor testamenti og bobestyrer.

Reglerne for at oprette testamente i forbindelse med disse valg tillader, at den, der opretter testamente, kan angive nærmere detaljer om, hvorledes der skal forholdes ikke alene med fordeling af effekter og andre værdier, men også med realiseringen, bortskaffelsen, m.v. heraf.

Det er også muligt på forhånd at aftale rammerne for advokatomkostningerne, der er forbundet hermed.