Advokatfirmaet har mere end 30 års erfaring med sager indenfor ansættelses- og arbejdsretlige problemstillinger, og holder sig varigt opdateret med udviklingen på området.

Vi yder rådgivning og repræsentation til privatpersoner og virksomheder, m.v. Advokat Christian Harlang har ført og vundet adskillige principielle sager på området.

Både ansatte og arbejdsgivere har god grund til at være opmærksomme på de ansættelsesretlige regler.

Mange retssager for de danske domstole skyldes uoverensstemmelser mellem en ansat og en arbejdsgiver.

Når et ansættelsesforhold har varet over ét år, gælder i de fleste tilfælde af ansættelserne på det danske arbejdsmarked krav om en saglig begrundelse ved afskedigelse.

Hvis en afskedigelse anses for at være usaglig, indebærer dette typisk en ret til godtgørelse, hvis størrelse beregnes ud fra den ansattes månedsløn.

Der gælder strengere krav til, hvornår en arbejdsgiver med rette kan bringe ansættelsesforhold til ophør med øjeblikkelig virkning (bortvisning).

Hvis en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbevis ikke overholder loven, kan det medføre krav på godtgørelse, som typisk andrager mellem 10.000 og 25.000 kr., men som efter omstændighederne kan medføre langt højere krav.

Øvrige problemstillinger, som ofte kan give anledning til spørgsmål eller tvist:

  • Kunde-, konkurrence- og jobklausuler.
  • Overvågning på arbejdspladsen – hvor langt må arbejdsgiver gå?
  • Helbredsoplysninger – hvornår må de indhentes, og til hvilke formål?
  • Diskriminationsforbud: Handicap, alder, køn, religion, m.v.
  • Tidsbegrænset ansættelse
  • Korrekt ferie- og provisionsaflønning i forbindelse med afskedigelse.