Andelsboliger er en boligform med mange muligheder, men det gælder også om at mulighederne udnyttes på den bedste måde.

Når man er andelshaver, er det afgørende, at andelsboligforeningen er veldrevet. I modsat fald kan det være surt at bo i en andelslejlighed.

For at en andelsboligforening er veldrevet, er det afgørende, at den administreres professionelt. Der skal være tjek på økonomien.

Der skal være styr på forholdet til leverandører, håndværkere m.v. Der skal være ordnede forhold internt mellem andelsbolighaverne.

Byggesager skal køres professionelt. Og bestyrelsen skal have en god rådgivning.

Dette kræver indsigt, erfaring og dygtighed, men det aller vigtigste er, at administrator lever sig ind i forholdene i andelsboligforeningen – at administrator udviser engagement.

Hos os kan I få en administration, der er i top.

Kunne I tænke jer en administrator, der lever op til ovenstående, er I velkomne til at kontakte os.

Andelsbolighaver

Desværre sker det nogle gange – typisk i mindre veldrevne andelsboligforeninger – at en eller flere andelshavere havner i en mindre heldig situation.

Med vores store indsigt i andelsboligområdet kan vi også yde ekspertbistand, hvis du som andelshaver har fået et problem.

Du er velkommen til at kontakte os