Offentlige myndigheders kompetenceområder og muligheder for at gøre indgreb i privatsfæren hos såvel enkeltpersoner som virksomheder er særligt i det sidste årti udvidet betydeligt.

I takt hermed burde det være sådan, at grundlæggende standarder som retssikkerhed og forvaltningsretlige nøglebegreber som saglighed, proportionalitet, og forståelige begrundelser anvendes og styrkes, når en offentlig myndighed træffer afgørelse og foretager disse indgreb.

I praksis er dette desværre langt fra tilfældet. Mange privatpersoner og virksomheder kan opleve mødet med offentlige myndigheder som et overgreb, snarere end saglig sagsbehandling og vejledning. Behovet for i sidste ende at søge en korrekt afgørelse ved domstolene opleves som stadig mere påkrævet.

Området for myndighedsafgørelser omfatter bl.a.:

  • Tilladelser
  • Tilbagekaldelser /inddragelser/annullationer
  • Påbud
  • Forbud
  • Autorisationer
  • Administrative bøder
  • Afgørelser mellem to private personer/virksomheder
  • Andet

Advokatfirma Christian Harlang har mere end 30 års praktisk erfaring med førelse af sager om ulovlige myndighedsafgørelser, herunder en lang række vundne, principielle sager.

For yderligere herom, klik på nærværende tekst.