Legat til rekreationsophold

Nu er det tid til den årlige uddeling af Valdemar Frænkel og moder Emmy Polack f. Berendt’s Mindelegat.

Har du behov for rekreation på grund af helbredelsesmæssige, sociale, økonomiske eller andre personlige forhold, og kunne du tænke dig et ophold på 1 af de 3 givne rekreationshjem i 7 – 11 dage, er du velkommen til at søge. De 3 rekreationshjem er Lysglimt i Gilleleje, Christiansminde i Svendborg og Løgumkloster i Sønderjylland.

Legatet kan alene uddeles til personer, som er selvhjulpne og selv betaler for transporten til og fra rekreationshjemmet. Legatet kan ikke søges af personer, som modtog det i 2016..

Ansøgningsskema kan downloades i pdf-format her eller rekvireres ved fremsendelse af frankeret svarkuvert til:

Valdemar Frænkel og moder Emmy Polack, f. Berendt’s Mindelegat
c/o Advokatfirma Christian Harlang
Nytorv 5, 2. sal
1450 København K.

Ansøgningsskema med bilag skal være advokatfirmaet i hænde senest d. 31. januar 2017. Ansøgningsskemaer, der ikke er fyldestgørende eller først modtages efter denne dato, kan ikke komme i betragtning.

 

Relevante links:

www.lysglimt-gilleleje.dk

www.loegumskloster-refugium.dk

www.christiansminde.dk