Advokatfirmaet har mere end 30 års erfaring med sager indenfor fondsret. Området består navnlig af følgende:

OPRETTELSE AF FOND

Med virkning pr. 1. januar 1985 trådte fondslovene i kraft.

Lov om fonde og visse foreninger gælder de såkaldte ikke-erhvervsdrivende fonde.

Disse fonde findes i tre hovedkategorier:

  • almennyttige
  • ikke-almennyttige almindelige fonde
  • familiefonde

En privatperson eller en virksomhed kan have gode grunde til at ville oprette en fond.

Det kan tænkes, at der er behov for at udskille en formue til brug for sikring af et afkast til et eller flere af de ønskede formål.

Det er meget vigtigt, at man i den forbindelse gøre sig grundige tanker om formål, ledelse og andet, idet det er stifterens vilje, der som det helt faste udgangspunkt skal respekteres, og denne bør afklares således, at fortolkningsproblemer i forhold til fremtiden undgås, så vidt dette er muligt.

I modsætning til vedtægter for foreninger er der ikke nogen generalforsamling, der senere kan beslutte ændringer af fondes formål (og visse andre bestemmelser), som kun i tilfælde af meget tungtvejende grunde kan gennemføres med samtykke fra fondsmyndigheden.

Advokatfirmaet har mere end 30 års erfaring vedrørende rådgivning om oprettelse af fonde og har bistået med mere end 50 fondes oprettelse, navnlig indenfor de sidste 15 år.

Klik her for et eksempel herpå

EKSISTERENDE FONDE

Vedrørende etablerede fonde opstår der til tider fortolknings-problemer vedrørende vedtægterne, f.eks. formålet og/eller ledelsen, herunder bestyrelsens forhold.

Advokatfirmaet har mere end 30 års erfaring med rådgivning og repræsentation indenfor området, og administrerer ca. 25 fonde.