Genoptagelsesbegæring til Advokatnævnet, bestående af følgende:
 
Fremsendelsesskrivelse af 18. juli 2014.
Genoptagelsesbegæring af 18. juli 2014.
Tilhørende bilag 1 – 6.

——

Magtens Galleri, uddrag.