Legat til rekreationsophold

Hvis du har behov for rekreation enten på grund af helbreds-, sociale-, økonomiske - eller andre personlige forhold og du er selvhjulpen, så er du velkommen til at søge om at få et af årets legatudlodninger.

Legatet giver mulighed for et ophold i 7 – 11 dage på Rekreationshjemmet Lysglimt i Gilleleje, Løgumkloster i Sønderjylland eller Christiansminde i Svendborg.

I år er der også mulighed for at vælge et rekreationsophold i en uge på Kreta.

Legatet dækker ikke transporten til og fra rekreationshjemmet i Danmark eller til lufthavnen i Danmark ved valg af et ophold på Kreta.
Legatet bliver ikke udloddet til personer, som modtog det i 2017.

Du kan læse mere om legatet på www.Fraenkelsrekreationslegat.dk

Ansøgningen skal være modtaget senest 29. januar 2018.

Ansøgningsskema kan downloades i pdf-format her eller rekvireres ved fremsendelse af frankeret svarkuvert til:

Valdemar Frænkel og moder Emmy Polack, f. Berendt’s Mindelegat
c/o Advokatfirma Christian Harlang
Taarbæk Strandvej 18, 1. sal
2930 Klampenborg

 

Relevante links:

www.lysglimt-gilleleje.dk

www.loegumskloster-refugium.dk

www.christiansminde.dk